Όλα στη ζωή ενός άνδρα είναι ταξίδι. Η γυναίκα είναι το τέλμα, η Ιθάκη, η λύτρωση...

Audrey Hepburn: "The beauty of a woman must be seen from in her eyes, because that is the doorway to her heart, the place where love resides". (Η ομορφιά της γυναίκας είναι στα μάτια γιατί αυτή η πύλη της καρδιάς, όπου μένει η αγάπη)
Θα δανειστώ μία έννοια του Νίτσε για να αντιμετωπίσω αυτόν τον κόμπο που ονομάζεται γυναίκα. Ναι, του Νίτσε που τόσο άδικα χαρακτηρίστηκε ως μισογύνης. Αλλά, η έννοια "beyond good and evil" ταιριάζει τόσο υπέροχα σε μία γυναίκα. Γιατί την γυναίκα δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις με τα γνωστά μέτρα σύγκρισης. Δεν μπορείς να την τοποθετήσεις ανάμεσα στο καλό και το κακό. Δεν μπορείς να την μειώσεις σε λεκτικό επίπεδο και να διανοηθείς καν να την αντιμετωπίσεις με χαρακτηρισμούς που θα ομιλούν αλλά δεν θα εξηγούν στην πληρότητα του αυτό που σκέφτεσαι, αισθάνεσαι και νιώθεις για την εκάστοτε γυναίκα.
Γιατί είναι οι στιγμές και τα συναισθήματα που ορίζουν την άποψή σου. Τα βιώματα, η επικοινωνία, οι σχέσεις και οι απογοητεύσεις αυτής της ζωής που οικοδομούν τη γνώμη, την οπτική, την αίσθησή σου. Είναι λοιπόν για μένα μάταιο να προσπαθήσεις να ορίσεις τι είναι η γυναίκα. Γι' αυτό και αρκούμαι στο να προσπαθώ να αντιλαμβάνομαι, να βιώνω και να επεξεργάζομαι όλες αυτές τις στιγμές που χαρίζει μια γυναίκα στη ζωή ενός άντρα. Αυτές τις αμέτρητες στιγμές αγωνίας, στασιμότητας, εγρήγορσης και ζωής που χαρίζει απλόχερα η γυναίκα σε έναν άνδρα.
Όλα στη ζωή ενός άνδρα είναι ταξίδι. Η γυναίκα είναι το τέλμα, η Ιθάκη, η λύτρωση...
Πάνω από όλα άνθρωπος